SİNOVİAL PLİKA SENDROMU

Sinovial Plika SendromuMekanik irritasyondan (uyarlma) kaynaklanan bir sinovit olduğu varsayılmaktadır. Sinovyal plika, normal kişilerin %60-80’inde gözlenir. Plika aslında birçok dizde bulunabilen sinoviyal bir doku artığıdır. Ağrılı hale gelme sebebi bilinmemektedir. Ancak travma sonrası veya tekrarlayıcı sürtünmeden dolayı kalınlaşarak oluştuğu bilinmektedir. Bu olgularda plika palpasyonla hassastır.

Tanı
Anamnez ve hikayesi patellofemoral ağrı sendromu ve yağ yastığı sendromuna çok benzer ve bu 3 patoloji birlikte de görülebilir. Plika, patellanın iç ve medial menisküs arasında kalınlaşmış bir bant şeklinde ele gelebilir. Normal bir plika elle muayenede hassas değildir. Medial femoral kondilin (dizin iç tarafı) nonartiküler kısmını kapsayan sinovya kolaylıkla palpe edilebilir ve plikadan çok daha hassastır. Laterale kaymış bir patella ve gergin retinal retinakulum genellikle bulunur. MRG’de düşük sinyalde eklem sıvısı çevresinde kalınlaşmış plika yapısı gözlenir.

Tedavisi
Erken olgularda patellayı medialize etme çabaları (bantlama, breys, hamstring germe, kuadriseps güçlendirme) plikanın sürtünmesini azaltacak ve iyileşmeye fırsat verecektir. Ağızdan alınacak antienflamatuar ilaçlar yardımcı olabilir. Plika içerisine kortizon enjeksiyonu yardımcı olabilir ancak plika fibrotik hale geldikten sonra artroskopik olarak pilikanın kesilmesi gereklidir. Patellanın lateralize olmasıyla plika hipertrofisi meydana gelmişse lateral retinaküler gevşetme gerekir. Eğer birlikte yağ yastığı sendromu var ise yağ yastığı debrite (çıkarılmalıdır) edilmelidir.

map-markerenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram