Sırt Ağrıları

Sırt Ağrıları

Sırt Ağrıları Bel ve boyun bölgesine göre daha az hareketli ve kaburgalarla desteklendiği için sırt ağrıları bel ve boyun ağrılarına göre daha az görülür. Duruş bozuklukları, bilgisayar kullanma, stres, oturarak çalışma, iri göğüsler, uygun olmayan sutyenler vs.. sırt ağrılarının en sık rastlanan sebepleridir. Bel ve boyun kadar olmamakla birlikte çok sayıda hasta sırt ağrılarından dolayı sıkıntı çekmektedirler.

Sırt bölgesinin kendisinden kaynaklanan ağrıları olabildiği gibi boyun ve bel gibi omurganın diğer kısımlarından ve iç organlardan kaynaklanan ağrılar sırtta hissedilebilir. Mide- barsak, pankreas, böbrek, kalp gibi iç organ hastalıkları sırta vurabilir.

 • Çocukluk çağında; skolyoz, kifoz, enfeksiyon ve tümörlere bağlı sırt ağrıları, gençlerde buna ilaveten enflamatuar romatizmal hastalıklar, duruş bozuklukları, miyofasial ağrılar; orta ve ileri yaşlarda bunlara ilaveten osteoartrit. Sırt omurlarının şekil bozukluğu nedenli özellikle de skolyoza (omurganın yana eğriliği) bağlı sırt ağrıları, ayrıca tüberküloz ve tümörlere bağlı sırt ağrıları,
  • Erişkin dönemde: Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı), tüberküloz, ankilozan spondilit ve miyofasyal ağrı sendromlarına (kas romatizması) bağlı sırt ağrıları,
 • Yaşlılık döneminde: Osteoartrit (kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tümörlerine ve metastazlarına bağlı sırt ağrıları.

 

 • Sırt ağrısı yapan sebepler akut (ani) ve kronik (zaman içinde yavaş yavaş gelişen) olarak da sınıflandırılabilir.
 • Akut sırt ağrısı sebepleri,
 • Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı)
 • Çökme kırıkları (travmatik, osteoporotik)
 • İnterkostal nevralji
 • Ani adale tutulmaları
 • Kronik sırt ağrısı sebepleri,
 • Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı)
 • Torasik spondiloz (kireçlenme)
 • Torasik bölge omurlarında kanal darlığı
 • Omurganın iltihaplı hastalıkları (Ankilozan spondilit, Reiter)
 • Tümörler
 • Metabolik kemik hastalıkları
 • Miyofasyal ağrı sendromları
 • Başka bölgelerden yansıyan ağrılar
 • Psikolojik sırt ağrısı

Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı),

Omurga fıtıklarının %2-3’ünü oluşturur. Daha çok sırt omurlarının alt kısmında görülür. Göğüse, karına veya bacaklara vurabilir. Tanıda iyi bir muayene ve o bölgenin görüntülenmesi önemlidir. Tedavide analjezikler (ağrı kesiciler) ve fizik tedavi uygulamaları faydalıdır. İlerlemiş vakalarda ameliyat gerekebilir.

Omurga çökme kırıkları,

Ani ve şiddetli sırt ağrısı yapabilir. Hafif ağrılı veya ağrısız da olabilir. Sırt bölgesi tümörleri veya başka bölgeden yayılan tümörler, osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tüberkülozu en sık rastlanan çökme kırıkları nedenlerindendir.

Torasik spondiloz (kireçlenme);

Özellikle duruş bozuklukları, tekrarlayan travmalar, mesleki zorlanmalar, geçirilmiş kazalar sırt bölgesinde spondiloza zemin hazırlar. Genetik faktörlerin rolü de olabilir.

Sırtta ağrı ve tutukluluk yapar. Zamanla sırtta kamburluk gelişebilir. Uzun süre ayakta durmak, uzun süre oturmak ve yük taşımakla ağrılar artar. Tedavide ağrı kesiciler ve fizik tedavi uygulamaları genellikle yeterlidir.

Torasik spinal kanal stenozu(sırt bölgesi omurlarında kanal darlığı);

Sıklıkla bacaklarda uyuşma ve karıncalanma ve yürüme güçlüğü görülür.

Sırt ağrısı belirgindir. İleri darlıklarda cerrahi tedavi gerekebilir.

Enfeksiyonlar;

Sırt Ağrıları En sık olarak tüberküloz ve bruselloz görülür, ayrıca kan yolu ile diğer mikroorganizmaların da sırt omurlarına yayılımı olabilir. Hafif ateş, gece terlemeleri, gece uykudan uyandıran ağrılar vardır.

Tümörler;

Ağrı en sık görülen belirtidir. Karakteristik olarak en çok istirahat sırasındadır ve egzersizle ağrının şiddeti azalır. Ağrı genellikle bıçak saplanır gibidir ve öksürmekle, aksırmakla, ağır kaldırmakla şiddetlenir. Çoğunlukla hastayı uykudan uyandırır.

Postural deformiteler (omurlardaki şekil bozuklukları);

Kifoz (kamburluk), skolyoz (omurganın yana eğriliği) sıklıkla sırt ağrısı nedenlerindendir.

Tedavinin iki amacı vardır. Eğriliğin düzeltilmesi ve ilerlemenin durdurulması. Skolyoz tedavisinde; egzersiz, özel korseler, fizyoterapi yöntemleri uygulanır. Ağır vakalarda cerrahi kaçınılmazdır.

Ankilozan spondilit ve diğer seronegatif artritler;

Sırt omurlarını tutarak ve göğüs kafesinin hareketlerini kısıtlayarak sırt ağrısına sebep olan romatizmal bir hastalıktır. Omurganın diğer bölgelerini de tutar. Ağrı ve hareket kısıtlılığı ön plantadır. Ağrı istirahatle artar hareketle azalır.

Osteoporoz (kemik erimesi);

Akut (ani başlangıçlı) veya kronik (zaman içinde gelişen) sırt ağrısı yapabilir.

Akut ağrı omurlardaki çökme kırıklarına bağlıdır. Kronik ağrı ise omurga kaslarındaki dengenin bozulması ile ilgilidir. Kırık olmadıkça kemiklerde genellikle hassasiyet yoktur.

Miyofasyal Ağrı Sendromu (kas romatizması);

Kaslarda görülen ağrı, hassasiyet ve tutuklukla karakterize bir hastalıktır. Fibromiyalji sendromu ile çoğunlukla karıştırılır. Fibromiyalji sendromunda ağrı daha yaygındır, miyofasial ağrı sendromu ise daha az kas grubunu ilgilendirir. Fibromiyalji de ağrı tutukluk ve hassasiyet vücudun her tarafında yaygındır, miyofasial ağrıda ise bir veya birkaç bölgededir. Miyofasial ağrıda yorgunluk ve uykusuzluk yoktur ya da daha hafiftir. Fibromiyalji sendromu daha çok sistemik miyofasyal ağrı sendromu bölgeseldir.

Miyofasial ağrı sendromunun en önemli sebepleri travmalar, duruş bozuklukları, tekrarlayan hareketler, stres, aşırı kullanım, doğumsal bozukluklardır.

Yansıyan ağrılar:

En sık sebepler;

 • Mide ve barsak ülserleri
 • Böbrek iltihapları
 • Pankreas hastalıkları
 • - Kalp krizi

Sırt ağrılarının tedavisinde neler yapılır?

Paravertebral spazmı çözmek için İMS (kuru iğne tedavisi), ligament ve tendon hasarı varsa proloterapi, kas zayıflığı varsa kasları güçlendirmek için egzersiz programları, çökme kırıkları ve ciddi omurga deformiteleri varsa korseleme, özel omurga destek aparatları yararlı olabilir.

 

 

map-markerenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram