Yağ Yastığı Sendromu (YYS)

Yağ Yastığı Sendromu (YYS)

Yağ yastığı sendromu (Hoffa's sendromu)

Aynı zamanda “Hoffa’s sendromu” olarak bilinir ve oldukça sık görülür. Ağrının çıkış noktası patelllar tendonun sağında ve solunda yer alan içyan veya dışyan yağ yastığından kaynaklanır. Direkt travma veya çok daha sık olarak mikrotravma ve sinovitis, yağ yastığının genişlemesine bunun neticesinde de patellofemoral eklem arasında sıkışmasına sebep olur. Burada bulunan yağ dokusunun ağrıya oldukça hassas olduğu gösterilmiştir. Bu durum göz ardı edilerek yapılan ön diz ağrıları tedavileri başarısızlıkla sonuçlanır. Herhangi bir enflamatuar (yangısal) olay yağ yastığında sinoviyal hipertrofiye yol açar. Bu durumlar travma, enfeksiyon, RA ve kıkırdak dejenerasyonu sonucu oluşan enflamasyon olarak sayılabilir. Kronik patellofemoral sendrom mikroartiküler kıkırdak parçalanması, bu da dolaylı olarak yağ yastığı sendromuna sebep olur.

Tanı

Anamnez ve hikaye kondromalazi patellaya benzer. Dikkatli bir inspeksiyonda patellanın bir tarafındaki çökmeye karşı, diğer tarafta bulging (balonlaşma) görülür. Bu durum kolaylıkla efüzyon (sıvı) olarak değerlendirilebilir. Ancak aynı zamanda efüzyon ile birlikte de olabilir. Hoffa testi tanı koydurucudur. Diz fleksiyonda iken başparmakla yağ yastıklarına basınç uygulanır bu esnada diz ekstansiyona getirilir. Bu manevrada yağ yastığı patellafemoral eklem içerisine itilmiş olur ki bu da ağrıya sebep olur. Normal kişilerde bu test esnasında ağrı oluşmaz. Direkt radyografiden bir sonuç alınamayacağı, MRG’de ise infrapatellar yağ yastığının üst köşesinde ödem ve genişleme görülebilir.

Tedavi

Akut olgularda oral antienflamatuar kullanımı yağ yastığındaki sinoviti azaltır. Patellofemoral yüklenmeyi egzersiz, breys ve istirahatle azaltmak suretiyle efüzyon ve sinovitin gerilemesi sağlanır. Yağ yastığına yapılan kortikosteroid enjeksiyonun, yağ yastığını erittiği gösterilmiştir. Bu tedavi yöntemi daha çok akut YYS da geçerlidir. Çünkü kronik vakalarda kapsül kalınlaşmıştır ve yağ yastığı fibrotiktir (sertleşmiştir). Bu nedenle daha çok artroskopik debritmanla düzeltilebilir. Rehabilitasyonda patella ile ilişkili kasların güçlendirilmesi ve germe egzersizleri faydalıdır.

map-markerenvelope linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram